Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

مهره میلیمتر گالوانیزه سایز۳۳

پیچ و مهره گالوانیزه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهت اتصال قطعات مکانیکی به یکدیگر کاربرد گسترده ای داشته و غالبا در دو نوع استاد بولت(Stud Bolt) و ماشین بولت(Machine Bolt) کاربرد دارد. پیچ و مهره ماشین بولت که بیشتر رایج می باشد یکسر آن رزوه می باشد و بقیه سطح پیچ مسطح می باشد و به اصطلاح یکسر پیچ گل دارد که سری شش گوش دارد ، که در این نوع از پیچ ها تنها از یک مهره و واشر استفاده می شود . استاد بولت(STUD BOLT) ها به صورت تمام رزوه می باشد و هیچ گونه قسمت مسطحی ندارند بلکه تمام دنده می باشند و در انتخاب این نوع پیچ باید از دو مهره استفاده کرد و تبعا برای هر مهره یک واشر هم نیاز می باشد .
پیچ و مهره گالوانیزه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهت اتصال قطعات مکانیکی به یکدیگر کاربرد گسترده ای داشته و غالبا در دو نوع استاد بولت(Stud Bolt) و ماشین بولت(Machine Bolt) کاربرد دارد. پیچ و مهره ماشین بولت که بیشتر رایج می باشد یکسر آن رزوه می باشد و بقیه سطح پیچ مسطح می باشد و به اصطلاح یکسر پیچ گل دارد که سری شش گوش دارد ، که در این نوع از پیچ ها تنها از یک مهره و واشر استفاده می شود . استاد بولت(STUD BOLT) ها به صورت تمام رزوه می باشد و هیچ گونه قسمت مسطحی ندارند بلکه تمام دنده می باشند و در انتخاب این نوع پیچ باید از دو مهره استفاده کرد و تبعا برای هر مهره یک واشر هم نیاز می باشد .
1 2 3 4 5