Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

مهره میلیمترخشکه کلاس ۱۰سایز۳۰

مهره خشکه کلاس 10 که غالباً برای پیچ های گرید 10.9 بسته می شود در رده مهره های پر مقاومت صنعتی قرار دارد.

اما مواد اولیه بکار گرفته شده در تولید این مهره ها همان M040 است . بر روی مهره ها در قسمت بالایی رده مقاومتی مهره و در قسمت پایین علامت اختصاری یا نشان تولید کننده مهره حک می شود.

مهره کلاس 10 را نبایستی با آبکاری گالوانیزه گرم مذابی پوشش داده چرا که باعث پایین آمدن رده مقاومتی آن می شود و در سطح مهره تردی هیدروژنی ایجاد می کند.
مهره خشکه کلاس 10 که غالباً برای پیچ های گرید 10.9 بسته می شود در رده مهره های پر مقاومت صنعتی قرار دارد.

اما مواد اولیه بکار گرفته شده در تولید این مهره ها همان M040 است . بر روی مهره ها در قسمت بالایی رده مقاومتی مهره و در قسمت پایین علامت اختصاری یا نشان تولید کننده مهره حک می شود.

مهره کلاس 10 را نبایستی با آبکاری گالوانیزه گرم مذابی پوشش داده چرا که باعث پایین آمدن رده مقاومتی آن می شود و در سطح مهره تردی هیدروژنی ایجاد می کند.
1 2 3 4 5