Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

دستگاه مته تیزکن

با کمک این ماشین رومیزی ، کاربر می تواند مته از قطر ۳ میلیمتر تا ۱۰ میلیمتر را به راحتی تیز نماید.روش کار با این دستگاه بسیار ساده است ، کار بر با توجه به اندازه مته که در این دستگاه از 3 میلیمتر شروع مى شود ، جایگاه ویژه آن را پیدا کرده و مته را درون آن قرار مى دهد ، سپس دستگاه را روشن کرد و با کمک پیچ قرمز رنگ رو دستگاه ، سنگ ساب را که در درون ماشین تعبیه شده ، آرام به نک مته نزدیک مى کن ، بعد از چند بار تکرار این عمل ، مته مورد نظر تیز خواهد شد . تیز کردن مته همواره ایجاد ذرات ریز خرده آهن مى نماید که براى جلو گیرى از پخش شدن آن به اطراف ، یک ظرف مخصوص که قابل جدا شدن هست در درون دستگاه تعبیه شده است . تیز کن مته داراى دو سنگ یدک و سیم دستگاه به طول 2 متر مى باشد . ( مته تیز کن 16 اندازه را پشتیبانى مى کند ) 
با کمک این ماشین رومیزی ، کاربر می تواند مته از قطر ۳ میلیمتر تا ۱۰ میلیمتر را به راحتی تیز نماید.روش کار با این دستگاه بسیار ساده است ، کار بر با توجه به اندازه مته که در این دستگاه از 3 میلیمتر شروع مى شود ، جایگاه ویژه آن را پیدا کرده و مته را درون آن قرار مى دهد ، سپس دستگاه را روشن کرد و با کمک پیچ قرمز رنگ رو دستگاه ، سنگ ساب را که در درون ماشین تعبیه شده ، آرام به نک مته نزدیک مى کن ، بعد از چند بار تکرار این عمل ، مته مورد نظر تیز خواهد شد . تیز کردن مته همواره ایجاد ذرات ریز خرده آهن مى نماید که براى جلو گیرى از پخش شدن آن به اطراف ، یک ظرف مخصوص که قابل جدا شدن هست در درون دستگاه تعبیه شده است . تیز کن مته داراى دو سنگ یدک و سیم دستگاه به طول 2 متر مى باشد . ( مته تیز کن 16 اندازه را پشتیبانى مى کند ) 
1 2 3 4 5